Logistikk

Er du en problemløser og hvor tung er egentlig en kornsekk?
Lek og lær i logistikk- sonen.