Tilbud for 8. - 10. trinn

 

3d-design og printing

Fag: Kunst og håndverk

 

Hva er drivhuseffekten?

Fag: Naturfag

 

Kodeknekker'n

Fag: Matematikk

 

Kuldeblanding 1

Fag: Naturfag

 

Kuldeblanding 2

Fag: Naturfag

 

Noen konsekvenser av økt drivhuseffekt

Fag: Naturfag

 

Perspektiver på plast

Fag: Naturfag

 

Programmering med Micro:bit

Fag: Matematikk

 

Programmering med Mindstorms

Fag: Matematikk