Gratis programmeringsutstyr til alle skoler i Telemark og Vestfold!


Vitensenterforeningen hvor DuVerden er medlem og kodeklubben Lær Kidsa Koding får 20 mill fra Sparebankstiftelsen DNB til å utstyre alle landets grunnskoler og 160 kodeklubber rundt i landet med programmeringsverktøyet microbit.

Dette vil løfte grunnskolenes arbeid med programmeringsforståelse. Barn og unge i Norge vil med denne tildelingen få et felles verktøy som vil bidra til og styrke koblingen mellom 3 læringsarenaer: vitensenter, skole og fritid. Denne unike koblingen mellom formell og uformell læring er svært viktig. Norske skoler trenger egnet utstyr og kodeklubbene landet rundt forsterker initiativet og spredning av kunnskap.

Utdelingen av utstyret til skolene i Telemark og Vestfold vil skje i forbindelse med at DuVerden tilbyr gratis programmeringsopplæring av elever i 5-7 trinn de neste fire årene. De skolene som takker ja til opplæringen, vil også få et sett med microbit som skolen beholder. Skolen vil med andre ord få tilbud om både gratis opplæring av elever, samt gratis utstyr. Kompetanse-hevingstiltaket vil inneholde lærerkurs, forarbeid, etterarbeid og ekstraarbeid.