Aktiviteter

Hos DuVerden er det varierte aktiviteter hele året, vi har aktiviteter og verksted i ferier og rundt høytider.
Våre aktiviteter og verksteder kan være:

Vitenshow
Byggeaktiviteter
Vitenkurs – barn og unge
3D kino
Quiz
Foredrag

 

Kommende aktiviteter: 

I høstferien, uke 41 vil vi ha ulike verksteder på DuVerden! (10.10-15.10)

Tirsdag - fredag: Strikkpistolverksted 

Lørdag - søndag: Refleksverksted