Aktiviteter

Hos DuVerden er det varierte aktiviteter hele året, vi har faste aktiviteter og verksteder i helger. Men også i ferier og høytider.
Våre aktiviteter og verksteder kan være:

Vitenshow
Byggeaktiviteter
Vitenkurs – barn og unge
3D kino
Foredrag