Aktiviteter

Hos DuVerden er det varierte aktiviteter hele året, vi har aktiviteter og verksted i ferier og rundt høytider.
Våre aktiviteter og verksteder kan være:

Vitenshow
Byggeaktiviteter
Vitenkurs – barn og unge
3D kino
Quiz
Foredrag

 

Kommende aktiviteter/verksted: 

Neste aktivitet/verksted vil være i vinterferien(20.feb-23.feb 2018)