Aktiviteter

Hos DuVerden er det varierte aktiviteter hele året, vi har aktiviteter og verksted i ferier og rundt høytider.
Våre aktiviteter og verksteder kan være:

Vitenshow
Byggeaktiviteter
Verksteder 
3D kino
Quiz
Foredrag